Alt innhald og kommentarar på denne bloggen vert innsamla og lagra av Nasjonalbiblioteket.

Frank Willy Djuvik sin blogg

Eg er Gruppeleiar for FrP på Fylkestinget og i Flora Bystyre. Eg har sambuar og to gutar på 8 og 6 år og ei jente på 5 år. Strategisk busett i Florø på Gullkysten

Eg er oppteken av å leggje til rette for at Sogn og Fjordane endrar kurs, slik at vi kan få folketals- og vekstpiler som peikar oppover, i staden for bortover og nedover. Då er det viktig at vi legg til rette for gode kommunikasjonar i form av vegar, fiber og anna infrastruktur, men og at vi har gode velferdstenester og stabile framtidsretta arbeidsplassar i fylket.

Du kan følge meg her på bloggen, og du kan og følge meg på facebook eller twitter

Eller du kan sjå videoar av meg her

Du er ikke medlem av denne sonen.

Inviter noen til å bli medlem Frank Willy Djuvik sin blogg er en åpen sone. Alle som vil kan bli medlem.

Send tips

Aktivitet

Statistikken er sist oppdatert 03.06.2016 07.02.
Bidrag fra alle
37 innlegg
165 kommentarer
0 bilder
6 medlemmer
Nye bidrag siste uke
0 innlegg
1 kommentarer
0 bilder
0 medlemmer

Anbefalte soner

Soner vertskapet i Frank Willy Djuvik sin blogg anbefaler i sammenheng med denne sonen.

Her finn du blogginnlegg frå ei rekkje av våre lokale FrP-representantar i Sogn og Fjordane. Er du interessert i liberale politiske løysingar for folk flest, så er dette bloggen for deg!

Vertene i Frank Willy Djuvik sin blogg

Vertene er de som administrerer sonen.

Frank W. D.

Nye medlemmer

User_128x128Robrimac
User_128x128Mats A.
Pål J. E. M.
User_128x128Åse R. K.

På kartet

De siste bidragene i sonen på kartet